Շաբաթ, 17 Նոյեմբերի 2012 12:59

2008-2009 ուս. տարվա I կիսամյակ

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ


Արվեստաբանության ֆակուլտետ

1. Անի Սարգսյան ,մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 190.000 դրամ

Աստվածաբանության ֆակուլտետ

1. Անի Մարգարյան , մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 280.000 դրամ

Սոցոլոգիայի ֆակուլտետ

1. Վահե Դարբինյան , 3-րդ կուրս - 125.000 դրամ
2. Սյունե Հարությունյան , 4-րդ կուրս - 90.000 դրամ
3. Արաքս Սուլթանյան , 2-րդ կուրս - 45.000 դրամ

Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

1. Նունե Մկրտչյան , մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 150.000 դրամ
2. Հայկ Օհանյան , մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 125.000 դրամ

Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

1. Տիգրան Ադունց , 4-րդ կուրս - 150.000 դրամ

Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

1. Նարե Կոստանյան , 3-րդ կուրս - 150.000 դրամ
2. Անի Մեսրոպյան , 3-րդ կուրս - 150.000 դրամ

Իրավաբանական ֆակուլտետ

1. Լիլիթ Թադևոսյան , 2-րդ կուրս - 200.000 դրամ

Արևելագիտության ֆակուլտետ

1. Արսեն Մեհրաբյան , 3-րդ կուրս - 102.500 դրամ
2. Ռազմիկ Պողոսյան , 3-րդ կուրս - 205.000 դրամ

Ռոմանոգերմանական, բանասիրության ֆակուլտետ

1. Զարուհի Կարախանյան , 3-րդ կուրս - 150.000 դրամ
2. Արմինե Ջառահյան , 3-րդ կուրս - 143.500 դրամ
3. Սերոբյան Ցողիկ, 3-րդ կուրս - 150.000 դրամ

Հայ բանասիրության ֆակուլտետ

1. Հասմիկ Բաբայան , 1-ին կուրս - 150.000 դրամ
2. Հերիքնազ Թադևոսյան , 2-րդ կուրս - 125.000 դրամ

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ

1. Արփինե Թերզյան , մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ
2. Մերի Զաքարյան , մագիստրատուրա 2-րդ կուրս- 62.500 դրամ
3. Գոհար Հովհաննիսյան , մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 125.000 դրամ
4. Ռաֆայել Չախմախչյան ,մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 125.000 դրամ
5. Վաղինակ Սրապյան , մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 125.000 դրամ
6. Լիլիա Քարտաշյան , մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 125.000 դրամ

Երկրաբանության և աշխարհագրության ֆակուլտետ

1. Մանուկ Եղիազարյան , 2-րդ կուրս - 125.000 դրամ

Կենսաբանության Ֆակուլտետ

1. Հռիփսիմե Սնխչյան , մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 150.000 դրամ

Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ

1. Տաթևիկ Խաչատրյան , 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ

ՄՖԲ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

Ֆինանսներ և վարկ ֆակուլտետ

1. Նունե Հովսեփյան , 4-րդ կուրս - 117.000 դրամ

ՄԷՍԻ

Կիրառական ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

1. Ժաննա Գասպարյան , 3-րդ կուրս - 135.000 դրամ

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Պատմության ֆակուլետ

1. Անի Հարությունյան , մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 100.000 դրամ

Հոգեբանության ֆակուլտետ

1. Արմինե Հայրապետյան , մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 125.000 դրամ

Ֆինանսներ և վարկ ֆակուլտետ

1. Նինա Հարությունյան , մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 150.000 դրամ
2. Սոնա Սիմոնյան , մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 175.000 դրամ

Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ անվ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ստոմատալոգիական ֆակուլտետ

1. Կարեն Գրիգորյան , ինտերնատուրա - 200.000 դրամ
2. Միքայել Ղազարյան , օրդինատուրա - 400.000 դրամ
3. Մարիամ Մելիքսեթյան , 1-ին կուրս - 400.000 դրամ

Դեղագիտական ֆակուլտետ

1. Անի Մարտիրոսյան , 4-րդ կուրս - 150.000 դրամ

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

1. Գայանե Կարապետյան , 4-րդ կուրս - 100.000 դրամ
2. Վահագն Պետրոսյան , 4-րդ կուրս - 150.000 դրամ
3. Անի Սարգսյան , մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 150.000 դրամ
4. Մարինե Սարգսյան ,4-րդ կուրս - 150.000 դրամ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

Ֆինանսական ֆակուլտետ

1. Գարեգին Մխիթարյան , 4-րդ կուրս - 140.000 դրամ
2.Աստղիկ Փիլիպոսյան , մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 185.000 դրամ

Կառավարման ֆակուլտետ

1. Աննա Սամվելյան , 3-րդ կուրս - 150.000 դրամ
2. Արեն Հարությունյան , 3-րդ կուրս - 140.000 դրամ
3. Լիլիթ Պողոսյան , 1-ին կուրս - 200.000 դրամ

Ազգային Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

1. Համլետինա Տոնականյան , 2-րդ կուրս - 140.000 դրամ

ԳԼԱՁՈՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լրագրության ֆակուլտետ 

1.Անի Դեղոյան , 3-րդ կուրս - 145.000 դրամ
2. Էլիզա Հովհաննիսյան , ասպիրանտ - 125.000 դրամ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հաշվողական տեխնիկայի ֆակուլտետ

1. Թեհմինե Գրիգորյան , մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 195.000 դրամ
2. Արսեն Ենոքյան , 3-րդ կուրս - 150.000 դրամ
3. Արմեն Հայրապետյան , 4-րդ կուրս - 145.000 դրամ

Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

1. Անի Շահմենենդյան , մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 165.000 դրամ

Կառավարման համակարգերի ֆակուլտետ

1.Գոհար Գևորգյան , հայցորդ - 110.000 դրամ

Էներգետիկայի ֆակուլտետ

1.Վահե Աբասյան , 4-րդ կուրս - 100.000 դրամ

Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ

1. Սամվել Անթանյան , 4-րդ կուրս - 95.250 դրամ
2.Լևոն Պողոսյան , 4-րդ կուրս - 95.250 դրամ

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

Փրկարարական գործ մասնագիտություն 

1. Արտակ Էլմասակյան , 3-րդ կուրս - 82.500 դրամ

Ճգնաժամային կառավարում ֆակուլտետ

1. Լիանա Ալեքսանյան , 3-րդ կուրս - 110.000 դրամ
2. Վարդուհի Այվազյան , 4-րդ կուրս - 93.500 դրամ
3. Քաջիկ Կարապետյան , 3-րդ կուրս - 110.000 դրամ
4. Մարիաննա Հարությունյան , 3-րդ կուրս - 110.000 դրամ
5. Ալվարդ Տերտերյան , 3-րդ կուրս - 110.000 դրամ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

Ֆիզիկատեխ ֆակուլտետ

1.Արփինե Գրիգորյան , 3-րդ կուրս - 110.000 դրամ

Ֆիզմաթ ֆակուլտետ

1. Արմինե Մկրտչյան , 4-րդ կուրս - 90.000 դրամ

Նախադպրոցական,սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ

1. Սաթենիկ Անդրեասյան , 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ
2.Արմինե Կարապետյան , 3-րդ կուրս - 100.000 դրամ

Կերպարվեստի ֆակուլտետ

1. Անի Դուրգարյան , 4-րդ կուրս - 125.000 դրամ
2. Լիլիթ Վարդանյան, ասպիրանտ, - 250.000 դրամ
3.Արմինե Մկրտչյան , 4-րդ կուրս - 90.000 դրամ

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլետ

1.Լիանա Վարդանյան , 4-րդ կուրս - 135.000 դրամ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

1.Գևորգ Իվանյան , 3-րդ կուրս - 120.000 դրամ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Պարենամթերքի տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ

1. Դավիթ Մանասյան , 5-րդ կուրս - 105.000 դրամ

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ

1. Վահագն Փիլիպոսյան , 3-րդ կուրս - 150.000 դրամ
Ճարտարագիտական ֆակուլտետ
1. Վլադիմիր Նազարեթյան , 2-րդ կուրս - 75.000 դրամ

ՀԱՅ ՌՈՒՍԱԿԱՆ (ՍԼԱՎՈՆԱԿԱՆ) ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կուլտուրայի և տուրիզմի ֆակուլտետ

1.Թերեզա Ստեփանյան , 4-րդ կուրս - 150.000 դրամ

Լրագրության ֆակուլտետ

1. Սոսե Չանդոյան , 3-րդ կուրս - 175.000 դրամ

Վ.ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Օտար լեզուների ֆակուլտետ

1. Հեղինե Եղիկյան , 3-րդ կուրս - 100.000 դրամ
2. Սոնա Սերոբյան , 4-րդ կուրս - 95.000 դրամ

ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏՈՐԻԱ

Ջազ-վոկալ բաժին

1. Մարինե Հակոբյան , 4-րդ կուրս - 100.000 դրամ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Համակարգչային նախագծում ֆակուլտետ

1. Սիրանուշ Դանիելյան , 2-րդ կուրս - 80.000 դրամ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ 

1. Տիգրան Աբրոյան , 3-րդ կուրս - 115.000 դրամ

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

    2007 թվականին «Ֆլեշ» ՍՊԸ հիմնադիր Բարսեղ Բեգլարյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց «Բարեպաշտ Սերունդ» հիմնադրամը, որպես մի կառույց, որը կոչված է հայտնաբերելու և համախմբելու նորարարական ոգով օժտված բարեպաշտ երիտասարդներին, որոնք հանրային կյանքի տարբեր բնագավառներում վստահորեն հանդես կգան հայ ժողովրդի ապագան կառուցողի դիրքերից:

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…