Շաբաթ, 17 Նոյեմբերի 2012 13:18

2009-2010, 2-րդ կիսամյակ

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ 
1.Մարինե Գինոսյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 100.000 դրամ 
2.Մարիաննա Փահլեվանյան, 3-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
3.Մելինե Ասատրյան, 3-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
4.Վանուհի Շուշանյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
5.Արուս Բալայան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
6.Անի Հովհաննիսյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 100.000 դրամ 
7.Նարինե Հարությունյան, 4-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
8.Արուսյակ Սարգսյան, 4-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
9.Արգամ Ալեքսանյան, 2-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
10.Նելլի Եգանյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 100.000 դրամ 
Պատմության ֆակուլտետ 
1.Մանե Նիկողոսյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
2.Տիգրան Եփրեմյան, 4-րդ կուրս – 125.000 դրամ 
3.Հայկ Կոնջորյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս – 165.000 դրամ 
4.Կարո Ժամխարյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
5.Տիգրան Գալստյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
6.Անի Ասատրյան, 3-րդ կուրս – 82.500 դրամ 
7.Լևոն Աղիկյան, 3-րդ կուրս – 75.000 դրամ 
8.Կարեն Ազատյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Ռոմանոգերմանական ֆակուլտետ 
1.Վանուհի Օհանյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
2.Զարուհի Կարախանյան, 4-րդ կուրս – 205.000 դրամ 
Ֆիզիկայի ֆակուլտետ 
1.Հարություն Փոլադյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
2.Մարինե Սարգսյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ 
1.Լիլիթ Կարապետյան, 3-րդ կուրս – 125.000 դրամ 
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ 
1.Անի Անանյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
2.Վարդուհի Ծառուկյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Քիմիայի ֆակուլտետ 
1.Ռիտա Սարգսյան, 5-րդ կուրս -75.000 դրամ 
Կենսաբանության Ֆակուլտետ 
1.Արմինե Քոսյան, 4-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Արևելագիտության ֆակուլտետ 
1.Արթուր Հակոբյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 100.000 դրամ 
2.Դիանա Շամյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 
1.Արամ Լևոնյան, 2-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
2.Զոհրապ Ազիզյան, 2-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Հայ բանասիրության ֆակուլտետ 
1.Հասմիկ Մանուկյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 100.000 դրամ 
Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ 
1.Հարություն Ներսիսյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 100.000 դրամ 
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ 
1.Նարինե Այդինյան, 4-րդ կուրս – 62.500 դրամ 
2.Մայրանուշ Թադևոսյան, 4-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
3.Արաքսի Սուլթանյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ 
1.Աննա Գրիգորյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Իջևանի մասնաճյուղի Բնագիտական ֆակուլտետ 
1.Գևորգ Մեհրաբյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Նախադպրոցական,սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ 
1.Մարիաննա Գևորգյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
2.Արմինե Սիմոնյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
3.Արևիկ Պետրոսյան, 2-րդ կուրս – 125.000 դրամ 
4.Արմինե Կարապետյան, 4-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
5.Մանե Չատալյան, 4-րդ կուրս – 60.000 դրամ 
6.Աիդա Հովհաննիսյան, 4-րդ կուրս – 60.000 դրամ 
7.Մարգարիտա Պողոսյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետ 
1.Գևորգ Թարջումանյան, 4-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Ֆիզիկատեխնոլոգիական ֆակուլտետ 
1.Արմինե Սարգսյան, 2-րդկուրս – 100.000 դրամ 
2.Տաթևիկ Երզնկյան, 4-րդ կուրս – 60.000 դրամ 
Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ 
1.Վարսիկ Վարդանյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 70.000 դրամ 
Ռադիոլրագրության ֆակուլտետ 
1.Եվգենիա Սարգսյան, 1-ին կուրս, 93.333 դրամ 
ՕԼՖ 
1.Հասմիկ Դալլաքյան, 3-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
Գեղարվեստի ֆակուլտետ 
1.Լիլիթ Վարդանյան, ասպիրանտ – 125.000 դրամ 

Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ անվ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ 
1.Մարինե Սարգսյան, 5-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
2.Սերգեյ Միքայելյան, 6-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Ստոմոտոլոգիայի ֆակուլտետ 
1.Մարիամ Մելիքսեթյան, 1-ին կուրս – 200.000 դրամ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 
Հոգեբանության ֆակուլտետ 
1.Գայանե Դավթյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 80.000 դրամ 
Միջազգային կենտրոն 
1.Սուրեն Ղամբարյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 100.000 դրամ 
Ֆինանսների ֆակուլտետ 
1.Բենիամին Պետրոսյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 175.000 դրամ 

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 
Ճգնաժամային կառավարում ֆակուլտետ 
1.Մարինե Դարբինյան, 4-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
2.Մարիամ Սարգսյան, 4-րդ կուրս – 60.000 դրամ 
3.Քաջիկ Կարապետյան, 4-րդ կուրս – 70.000 դրամ 
4.Լիանա Ալեքսանյան, 4-րդ կուրս – 70.000 դրամ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ 
1.Լիլիթ Պողոսյան, 2-րդ կուրս - 140.000 դրամ 
2.Նունե Արզումանյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Կառավարման ֆակուլտետ 
1.Նաիրա Սիմոնյան, 4-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
2.Անի Հովհաննիսյան, 2-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
3.Սաթենիկ Պողոսյան, 4-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
4.Արեն Հարությունյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Ֆինանսական ֆակուլտետ 
1.Տաթևիկ Սահակյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
2.Լուսինե Հովսեփյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
3.Վահե Դավթյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
4.Շուշանիկ Ֆահրադյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
Տնտեսագիտական ֆակուլտետ 
1.Սյուզաննա Սարգսյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 100.000 դրամ 
Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ 
1.Ռաֆայել Գառնիկյան, 1-ին կուրս – 100.000 դրամ 
Տնտեսության կառավարման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ 
1.Համլետինա Տոնականյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
2.Լուսինե Հարոյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Տրանսպորտային համակարգերի ֆակուլտետ 
1.Արամ Միրզոյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
ՌՏ և ԿՀ ֆակուլտետ 
1.Արևիկ Հաղվերդյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 100.000 դրամ 
2.Տիգրան Եղիազարյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 100.000 դրամ 
Էներգետակայի դեպարտամենտ 
1.Արտյոմ Ալեքսանյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
2.Տիգրան Մելքումյան, 3-րդ կուրս – 126.000 դրամ 
3.Արամ Մարկոսյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ֆակուլտետ 
1.Թաթուլ Սաֆարյան, 1-ին կուրս – 100.000 դրամ 
2.Թեհմինե Գրիգորյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 195.000 դրամ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 
1.Վահագն Փիլիպոսյան, 4-րդ կուրս – 100.000 դրամ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԱՏՐՈՆԻ և ԿԻՆՈՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 
Գրական ստեղծագործության ֆակուլտետ 
1.Գևորգ Ավագյան, 3-րդ կուրս - 100.000 դրամ 

ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Իրավագիտության ֆակուլտետ 
1.Սերյոժա Սաֆարյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 125.000 դրամ 

Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
ՕԼՖ 
1.Սոնա Հակոբյան, 2-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
2.Հերմինե Հարությունյան, 2-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Միջազգային տուրիզմի ֆակուլտետ 
1.Զարուհի Միրզոյան, 3-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
Լրագրության ֆակուլտետ 
1.Լուսինե Արսենյան, 2-րդ կուրս – 100.000 դրամ 

ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ս ԱՎԴԱԼԲԵԿՅԱՆԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 
1.Մերի Միրզոյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
2.Աննա Խաչպանյան, օրդինատոր – 100.000 դրամ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 
Դիզայնի ֆակուլտետ 
1.Արման Սահակյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
Համակարգչային նախագծման բաժին 
1.Սիրանուշ Դանիելյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 

ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏՈՐԻԱ 
Դաշնամուրի բաժին 
1.Լիանա Մկրտչյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ 
Վոկալ բաժին 
1.Վահագն Համբարձումյան, 5-րդ կուրս – 80.000 դրամ 
2.Նադիմա Կոմբաջյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 100.000 դրամ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ և ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Ճարտարապետության ֆակուլտետ 
1.Արտակ Դանիելյան, 3-րդ կուրս – 80.000 դրամ 
2.Դավիթ Նահատակյան, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս - 125.000 դրամ 
Տրանսպորտային ֆակուլտետ 
1.Գագիկ Եղիազարյան, մագիստրատուրա 1-ին կուրս - 80.000 դրամ 

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ 
1.Անի Աբրոյան, 4-րդ կուրս – 100.000 դրամ 

ԳԼԱՁՈՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Լրագրության ֆակուլտետ 
1.Դեղոյան Անի, 4-րդ կուրս - 100.000 դրամ 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ 
1.Գևորգ Իվանյան, 4-րդ կուրս - 100.000 դրամ 

ՀԱՅ ՌՈՒՍԱԿԱՆ (ՍԼԱՎՈՆԱԿԱՆ) ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Կուլտուրայի և տուրիզմի ֆակուլտետ 
1.Գայանե Մանուկյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ 

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 
Իրավագիտության բաժին 
1.Իրինա Բուդաղյան, 4-րդ կուրս – 100.000 դրամ 
2.Մանե Մխիթարյան, 4-րդ կուրս – 100.000 դրամ 

Հր. ԱՃԱՌՅԱՆԻ անվ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Իրավագիտության ֆակուլտետ 
1.Ռոմելա Բարխուդարյան, 3-րդ կուրս – 100.000 դրամ

 

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

    2007 թվականին «Ֆլեշ» ՍՊԸ հիմնադիր Բարսեղ Բեգլարյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց «Բարեպաշտ Սերունդ» հիմնադրամը, որպես մի կառույց, որը կոչված է հայտնաբերելու և համախմբելու նորարարական ոգով օժտված բարեպաշտ երիտասարդներին, որոնք հանրային կյանքի տարբեր բնագավառներում վստահորեն հանդես կգան հայ ժողովրդի ապագան կառուցողի դիրքերից:

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…