Գրքերի, տարեգրքերի, ամսագրերի հրատարակում և այլ հրատարակությունների տպագրում

Среда, 04 Март 2020 08:39

Ուսման վարձերի տրամադրում

Բարեգործական օժանդակություն  առավել շնորհալի ուսանողներին և երիտասարդ գիտնականներին` ուսման վարձերի տրամադրման և գիտահետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման միջոցով:

Ազգային-պահպանողական արժեքների ամրապնդման և համագործակցային հասարակության ձևավորման մեթոդների մշակմանն ուղղված դրամաշնորհների տրամադրում:

«Քրիստոնեությունը և արդիականությունը» խորագրով ընթանում է սեմինար-հանդիպումների շարք

Страница 1 из 2
СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ
 
 
Copyright Barepasht serund himnadram © 2012

Powered by

x-tech