Սույն կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված բոլոր մասնագիտությունների գծով,  կրթաթոշակ նշանակելու պայմանները և ուսանողների ընտրման ընթացակարգը:

 

Սույն կարգը սահմանում է շնորհալի ուսանողների ուսումը շարունակելու և խրախուսելու նպատակով հիմնադրամի կողմից ուսման վարձի փոխհատուցման պայմանները

Դրամաշնորհային մրցույթները կազմակերպվում և անցկացվում են սույն կարգին համապատասխան:

ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ
 
 
Copyright Barepasht serund himnadram © 2012

Powered by

x-tech